Deep Learning


Geboren in de Achterhoek in 1959, in een tijd dat er nog nauwelijks televisies waren en ik als kind na schooltijd buiten ging spelen met alle kinderen uit de straat, was voor mij de komst van het eerste televisietoestel bij ons thuis (in de jaren 60) een echte openbaring.


Er kwam een zwart-wit apparaat, een Loewe Opta, waarop ik in het begin alleen naar de Nederlandse zenders (1 en 2) keek. Ik ontdekte echter al snel de Duitse televisie, die bij ons in het grensgebied goed te ontvangen was. Het Duitse aanbod was veel aantrekkelijker, al snapte ik er in het begin weinig van, maar ik was nog lekker naïef en ik keek naar alles wat bewoog.


Ik ging steeds minder buiten spelen en steeds meer televisie kijken. De uitzendingen begonnen laat, na 16.00 uur. Op de Duitse televisie  werd alles nagesynchroniseerd: “Hände hoch Mister!”


Ik keek op Duitsland 1, 2 en 3 (ARD, ZDF en WDR) naar de “Sendung mit der Maus”, “Pan Tau“, “Augsburger Puppenkiste“, “Sisi (1, 2 und 3)“, “Western von gestern“, “Bonanza“, “Dick und Doof“, enzovoort, enzovoort.


Ik liet me urenlang onderdompelen in het Duits. Naar de betekenis van de woorden moest ik raden. Beeld en geluid leverden vaak behoorlijk wat aanwijzingen op. Ook het feit dat ik dialect sprak hielp geweldig. Veel woorden herkende ik na verloop van tijd. Vooral de reclames op Duitsland 2, telkens onderbroken door de “Mainzelmännchen”, kende ik al snel “auswendig” (en nu nog).


Ik was net als alle andere kinderen een sponsje dat alles opzoog en ook in de zestiger jaren vonden ouders het af en toe erg handig om de kinderen voor de televisie te zetten: rust in de tent!


Na zeker 10.000 uren met Duits “geoefend/getraind” te hebben, kwam ik op de middelbare school en kreeg ik voor het eerst Duitse les. Veel puzzelstukken vielen toen op hun plaats: der, die en das waren nauwelijks een probleem (ik wist meestal intuïtief of een woord mannelijk, vrouwelijk of onzijdig was). De naamvallen bleven lastig, maar ik deed veel “op gevoel” en dat ging best goed, zeker als ik een beetje mompelend sprak. Ik had lol om de luistertoetsen en tekstverklaringen, het was absoluut niet moeilijk om daarvoor een 10 te halen. Ik heb daar menige weddenschap mee gewonnen.


Zonder het zelf te beseffen had ik al aan “Deep Learning” gedaan.


Schrijven was lastig en daarom werd er veel (te veel) tijd besteed aan grammatica (Dr. P. Kieft). Gelukkig hadden de leraren Duits grote stapels “Reclam”-boekjes in de klas, waarvan ik er veel moest lezen en ook klassikaal lazen we veel boeken (het “Nibelungenlied”, geweldig!) en bloemlezingen. Er werd tijd gemaakt voor literatuuronderwijs en dat vond ik helemaal niet erg, ik las, bij gebrek aan andere afleiding, (nog) graag en veel.


Uiteindelijk heb ik gekozen voor het beroep van leraar Duits. In het begin gaf ik les op de ouderwetse manier (mijn oud-leraren waren in het begin mijn collega’s omdat ik op mijn eigen middelbare school docent werd). Er veranderde wel het een en ander, maar dat ging langzaam.


Met de komst van kabeltelevisie zakte het niveau van de leerlingen enorm: er kwamen zoveel zenders bij, Duits was niet langer het alternatief voor andere zenders.


Door de door de overheid ingevoerde experimenten (Duits 1 en Duits 1,2) ging het alsmaar belabberder met de kennis van het Duits. Het werd 1 van de 3 vreemde talen, er was geen voorkennis meer.


De komst van het internet was een vloek en een zegen voor het vak. Een vloek vanwege o.a. de mogelijkheid om boekverslagen te downloaden. Een vloek vanwege Google Translate dat de leerlingen te pas en te onpas gebruikten om allerlei teksten te produceren voor schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid. Wij docenten hadden zo’n hekel aan de resultaten van dit programma, dat wij er eigenlijk nooit (meer) naar keken, laat staan er gebruik van maakten.


Het internet was een zegen vanwege alle extra bronnen die ons als docent plotseling ter beschikking stonden om onze lessen beter/leuker te maken.


Vanaf oktober 2017 is wat mij betreft het internet een geweldige zegen geworden want DeepL.com ging online en wat nog mooier was, Google Translate was veranderd:


GERMATIK LEZEN LUISTEREN SCHRIJVEN SPREKEN GESPREKKEN VOEREN

Herlezen

Een nieuw begin


Het bovenstaande is voor mij aanleiding geworden om mijn lessen op een heel nieuwe manier te gaan inrichten, om een heel nieuw curriculum te gaan ontwikkelen.


Ik kan een enorme hoeveelheid tijd besparen door DeepL en Google Translate in combinatie met een aantal andere online diensten als uitgangspunt te gaan gebruiken voor mijn lessen.


Natuurlijk zullen de leerlingen een aantal fundamentele grammatica-onderdelen nog steeds uit hun hoofd moeten gaan leren en het oefenen daarvan kan erg goed via deze site, germatik.com.


Maar als de leerlingen moeten schrijven en/of spreken mogen ze van mij uitgaan van de Nederlandse taal. Zij mogen brieven, mails, berichtjes, etc. en/of spreekbeurten, gesprekken, etc. eerst in het Nederlands schrijven en deze vervolgens via de vertaalprogramma’s naar het Duits laten vertalen.


Wat de leerlingen wel goed moeten leren is, hoe om te gaan met programma’s:


Je kunt in DeepL nl. bijna ieder woord vervangen door andere woorden.


Leerlingen zullen daarom een grote passieve woordenschat moeten gaan opbouwen. Zodra zij een betere vertaling van een woord zien, moeten zij dat woord eigenlijk automatisch, op gevoel, vervangen voor de eerste vertaling.


Die grote passieve woordenschat ga ik opbouwen d.m.v. het aanbieden van zoveel mogelijk Duitse context.


Via televisieprogramma’s (zoals ik vroeger zelf Duits leerde), met behulp van Netflix (waarbij ik de films in de Duitse versie kan laten zien, dus nagesynchroniseerd):


Andere bronnen:

○ Youtubers, vloggers, bloggers;

○ zoveel mogelijk teksten uit dag-, week- en maandbladen;

○ Spotify;

○ enquêtes waarmee ik probeer erachter te komen wat leerlingen het meest interesseert;

○ enz, enz.


Ik grijp elk(e) programma/artikel/website/enz. aan dat ook maar enigszins interessant kan zijn om hen maar zo veel mogelijk met het Duits-virus te besmetten.


Tijdens de lessen ga ik zoveel mogelijk spreken, boeken lezen, muziek luisteren, films kijken, enz. enz.


De leerlingen zullen ook heel veel “chunks” moeten leren.


Ik ga hen zoveel mogelijk manieren aanbieden die zij kunnen gebruiken om ook na hun schooltijd zinvol contacten met Duitsers te kunnen hebben/voorbereiden.


Op deze website ga ik de lesstof die ik hiervoor ga gebruiken publiceren. Heb jij leuke ideeën? Laat het mij weten! Wil je meedoen? Graag!


Stuur je reacties naar: r.terwoord@upcmail.nl




P.s. Daar waar in het laatste deel van mijn betoog het woord “Duits” staat kun je zonder problemen de woorden “Engels” en/of “Frans” schrijven!