ERK 

© 2020 - W. Bunnik

GERMATIK LESEN HÖREN SCHREIBEN SPRECHEN 1 SPRECHEN 2 WERKZEUG SPIEL

Lidwoord
Bepaald lidwoord

................

A1


Bepaald lidwoord

................

A2


Bepaald lidwoord

................

B1


Onbepaald lidwoord

................

A1


Onbepaald lidwoord

................

A2


Onbepaald lidwoord

................

B1


Zelfstandig naamwoord
Zelfstandig naamwoord - geslacht, getal

................

A1


Zelfstandig naamwoord - geslacht, getal, naamval

................

A2


Zelfstandig naamwoord - geslacht

................

B1


Zelfstandig naamwoord - getal

................

B1


Lijsten bij meervoudtypes
Zelfstandig naamwoord - naamval

................

B1


Zelfstandig naamwoord - n-verbuiging

................

B1


Zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord

................

B1


Zelfstandig naamwoord - verkleinwoord

................

A2


Zelfstandig naamwoord - verkleinwoord

................

B1


Bijvoeglijk naamwoord
Bijvoeglijk naamwoord

................

A1


Bijvoeglijk naamwoord

................

A2


Bijvoeglijk naamwoord

................

B1


Bijvoeglijk naamwoord

................

B2


Trappen van vergelijking

................

A2


Trappen van vergelijking

................

B1


Telwoord
Hoofdtelwoord

................

A1


Hoofdtelwoord

................

A2


Rangtelwoord

................

A2


Overige telwoorden

................

A2


Overige telwoorden

................

B1


Voornaamwoord
Persoonlijk voornaamwoord

................

A1


Persoonlijk voornaamwoord

................

A2


Persoonlijk voornaamwoord

................

B1


Wederkerend voornaamwoord

................

A2


Wederkerend voornaamwoord

................

B1


Bezittelijk voornaamwoord

................

A1


Bezittelijk voornaamwoord

................

A2


Bezittelijk voornaamwoord

................

B1


Aanwijzend voornaamwoord

................

A1


Aanwijzend voornaamwoord

................

A2


Aanwijzend voornaamwoord

................

B1


Aanwijzend voornaamwoord

................

B2


Vragend voornaamwoord

................

A1


Vragend voornaamwoord

................

A2


Vragend voornaamwoord

................

B1


Onbepaald voornaamwoord

................

A1


Onbepaald voornaamwoord

................

A2


Onbepaald voornaamwoord

................

B1


Betrekkelijk voornaamwoord

................

A2


Betrekkelijk voornaamwoord

................

B1


Voorzetsel
Voorzetsel

................

A1


Voorzetsels met de 4e naamval

................

A2


Voorzetsels met de 3e naamval

................

A2


Voorzetsels met de 3e of 4e naamval

................

A2


Voorzetsels met de 2e naamval

................

B1


Voorzetsels met de 2e naamval

................

B2


Verschillend gebruik voorzetsels

................

B1


Voegwoord
Voegwoord

................

A1


Voegwoord

................

A2


Voegwoord

................

B1


Bijwoord
Bijwoord

................

A1


Bijwoord

................

B1


Werkwoord
Werkwoord - functie
Werkwoord - tijd
Werkwoord - wijzer
Hulpwerkwoorden haben, sein en werden


Vervoegingstabel
Präsens modaal werkwoord

................

A1


Präsens en Präteritum modaal werkwoord

................

A2


Präsens en Präteritum modaal werkwoord

................

B1


Modaal werkwoord
Vervoegingstabel
Präsens modaal werkwoord

................

A1


Präsens en Präteritum modaal werkwoord

................

A2


Präsens en Präteritum modaal werkwoord

................

B1


Regelmatig, onregelmatig en gemengd werkwoord


Vervoegingstabel
Präsens regelmatig werkwoord

................

A1


Präsens onregelmatig werkwoord

................

A1


Präteritum regelmatig werkwoord

................

B1


Präteritum onregelmatig werkwoord

................

B1


Präsens en Präteritum gemengd werkwoord

................

B1


Voltooide tijd
Perfekt

................

A2


Plusquamperfekt

................

B1


Toekomende tijd
Futur I

................

B1


Futur II

................

B2


Aanvoegende wijs
Konjunktiv I

................

B2


Konjunktiv II

................

B1


Konjunktiv II

................

B2


Gebiedende wijs
Gebiedende wijs

................

A1


Gebiedende wijs

................

A2


Onbepaalde wijs, tegenwoordig deelwoord en voltooid deelwoord

Onbepaalde wijs

................

A1


Onbepaalde wijs

................

B1


Voltooid deelwoord

................

A2


Tegenwoordig en voltooid deelwoord

................

B1


Scheidbaar en onscheidbaar werkwoord


Scheidbaar en onscheidbaar werkwoord

................

A2


Scheidbaar en onscheidbaar werkwoord

................

B1


Wederkerend werkwoord
Wederkerend werkwoord

................

A2


Wederkerend werkwoord

................

B1


Overgankelijk en onovergankelijk werkwoord
Overgankelijk en onovergankelijk werkwoord

................

B1


Lijdende vorm
Lijdende vorm

................

B2


Lijst onregelmatige werkwoorden
Onregelmatig en regelmatig werkwoord met verschillende betekenis
Zinsbouw
Zinsdeel
Gezegde

................

B2


Onderwerp

................

B2


Voorwerp

................

B2


Bijwoordelijke bepaling

................

B2


Freier Dativ

................

B2


Bijvoeglijke bepalingen binnen zinsdelen

................

B2


Hoofdzin en bijzin
Woordvolgorde in de zin
Ontkenning
Bijlage: lijst met grammaticale begrippen