© 2016 - W. BunnikGrammatica theorieGERMATIK LEZEN LUISTEREN SCHRIJVEN SPREKEN GESPREKKEN VOEREN

 Inhoudsopgave  
 TAALKUNDIG ontleden
1Lidwoord

2Zelfstandig naamwoord

3Bijvoeglijk naamwoord

4Werkwoorden


4

1

Infinitief4

2

Persoonsvorm4

3

Deelwoorden4

4

Tijden4

5

Zwakke werkwoorden

Sterke werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden4

6

Zelfstandige werkwoorden4

7

Hulpwerkwoorden4

8

Koppelwerkwoorden


5Voornaamwoorden5

1

Persoonlijke voornaamwoorden5

2

Bezittelijke voornaamwoorden5

3

Aanwijzende voornaamwoorden5

4

Vragende voornaamwoorden5

5

Betrekkelijke voornaamwoorden5

6

Onbepaalde voornaamwoorden5

7

Wederkerende voornaamwoorden5

8

Wederkerige voornaamwoorden


6Bijwoord6

1

Voornaamwoordelijk bijwoord


7Voorzetsel


8Voegwoord


9Telwoord


10Tussenwerpsel


  REDEKUNDIG ontleden
11Onderwerp


12Gezegde

Werkwoordelijk gezegde

Naamwoordelijk gezegde


13Lijdend voorwerp


14Meewerkend voorwerp


15Zinsdelen met een voorzetsel15

1

Voorzetselvoorwerp15

2

Bijwoordelijke bepaling


16Bijvoeglijke bepaling
 Diversen
17Hoofd- en bijzinnen17

1

Onderschikking en nevenschikking17

2

Betrekkelijke bijzin17

3

Bijvoeglijke bijzin


18Bedrijvende en lijdende zinnen


19Zinsvolgorde


20Zinsvolgorde vragende zinnen
Uitgangspunt van dit overzicht is een bestand dat ik jaren geleden ergens gevonden heb. Ondanks verwoede pogingen is het mij niet gelukt het origineel terug te vinden. Ontleden

Als je een zin ontleedt, doe je eigenlijk niets anders dan hem in stukken verdelen. Je haalt hem uit elkaar. Dat kun je op twee manieren doen:

Taalkundig ontleden


Je haalt een zin helemaal uit elkaar, woord voor woord. Elk apart woord geef je een naam. Dat noemen we taalkundig ontleden. Bij taalkundig ontleden praten we over woordsoorten.


Redekundig ontleden


Je kunt een zin ook op een andere manier uit elkaar halen. Je kijkt dan niet meer naar elk woord apart. Je kijkt naar delen van de zin, die bij elkaar horen en die een bepaalde functie in de zin hebben. Bij redekundig ontleden praten we over zinsdelen. Afkortingen


LWLidwoord


BLW


Bepaald lidwoord


OLW


Onbepaald lidwoord

ZNWZelfstandig naamwoord

BNWBijvoeglijk naamwoord

WWWerkwoord


ZWW


Zelfstandig werkwoord


HWW


Hulpwerkwoord


KWW


Koppelwerkwoord

PV


Persoonsvorm


VDW


Voltooid deelwoord


ODW


Onvoltooid deelwoord


INF


Infinitief

OTT


Onvoltooid tegenwoordige tijd


OVT


Onvoltooid verleden tijd


VTT


Voltooid tegenwoordige tijd


VVT


Voltooid verleden tijd

VNWVoornaamwoord


PSV

Persoonlijk voornaamwoord


BZV

Bezittelijk voornaamwoord


AV

Aanwijzend voornaamwoord


VRV

Vragend voornaamwoord


BTV

Betrekkelijk voornaamwoord


OV

Onbepaald voornaamwoord


WV

Wederkerend voornaamwoord


WGV

Wederkerig voornaamwoord

BWBijwoord


VNB

Voornaamwoordelijk bijwoord

VZVoorzetsel

VGWVoegwoord

TELW


Telwoord

 Allerlei


m / m


mannelijk

v / w


vrouwelijk

o / s


onzijdig

mv / Mz


meervoud
DU


Duits

EN


Engels

FA


Frans

LA


Latijn

NE


Nederlands

 Klinkers en medeklinkers

Woorden bestaan uit klinkers en medeklinkers.


De klinkers zijn: aeiouy.


Alle andere letters uit ons alfabet noemen we medeklinkers.

In diverse moderne vreemde talen is het van belang om te letten op woorden die met een klinker beginnen.

FADe ‘h’, klinker of medeklinker?
De h is eigenlijk een medeklinker. In het Frans wordt hij wel geschreven, maar nooit uitgesproken.
Toch is er verschil.

De h kan toonloos zijn, stom zeggen we dan. Je doet in dit geval net alsof hij er helemaal niet staat en het ZNW met een klinker begint.


Een h kan echter ook stemhebbend zijn (aspiré, zeggen de Fransen dan). In woordenboeken worden ZNW die beginnen met een stemhebbende h op een aparte manier vermeld. Elk woordenboek doet dat jammer genoeg op een andere manier (soms wordt de h voorafgegaan door een •, soms wordt de h schuingedrukt). Bij deze ZNW doe je net alsof het woord met een medeklinker begint.
gewoonte is


habitude, een stomme h


dus l'habitudehoogte is


•hauteur, een stemhebbende h


dus la hauteur


hauteur, een stemhebbende h


dus la hauteur Naamvallen in het Duits en het Latijn

In het Nederlands kennen we geen naamvallen meer. Vroeger hadden we die wel. Een enkele daarvan is nog blijven bestaan. Bijvoorbeeld in een uitdrukking als de heer des huizes.


In het Duits en het Latijn bestaan er echter wel naamvallen. Het Duits heeft er vier, het Latijn heeft er zelfs zes.


Bij het redekundig ontleden verdelen we de zin in zinsdelen. Al die zinsdelen hebben een naam: onderwerp, meewerkend voorwerp, lijdend voorwerp, etc..


Het Duits en het Latijn laten door de manier waarop een woord geschreven wordt, altijd heel goed zien welke functie een zinsdeel in de zin heeft.


Een ZNW dat onderwerp is, wordt bijvoorbeeld anders geschreven dan een ZNW dat lijdend voorwerp is.

De lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voornaamwoorden die bij zo’n woord horen doen dat ook en passen zich aan bij het ZNW.


In het woordenboek vinden we altijd de vorm van het woord zoals die is in de eerste naamval.


Het veranderen van vorm noemen we ook wel vervoegen.
DU
De vier naamvallen van het Duits zijn:
1

Het onderwerpeerste naamval

der Nominativ


2

Het bezit ergens van ("van" zonder "von")

tweede naamval

der Genitiv


3

Het meewerkend voorwerpderde naamval

der Dativ


4

Het lijdend voorwerpvierde naamval

der AkusativVeel woorden in de zin krijgen door die naamvallen een andere vorm.

     

Die vorm kan ook nog eens veranderen al naar gelang een woord enkelvoud of meervoud is.


Die vorm kan ook nog eens veranderen omdat het ZNW mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is.


Die vorm kan tenslotte veranderen wegens een VZ of een WW waar een naamval bij hoort.
LA
De zes naamvallen van het Latijn zijn:
1

Het onderwerpnominativus


2

Het bezit ergens van


genitivus


3

Het meewerkend voorwerpdativus


4

Het lijdend voorwerpaccusativus


5

De bijwoordelijke bepalingablativus


6

De aanspreekvormvocativus (meestal gelijk aan de nominativus)Veel woorden krijgen door die naamvallen een andere vorm.Die vorm kan ook nog eens veranderen al naar gelang een woord enkelvoud of meervoud is.Die vorm kan ook nog eens veranderen omdat allerlei woorden op een bepaalde manier worden vervoegd of verbogen. Voor ZNW, BNW, VNW en TELW zijn er 5 groepen, vijf manieren om woorden te vervoegen. Taalkundig ontleden

Bij taalkundig ontleden haal je, zo stond al in de inleiding, een zin helemaal uit elkaar, woord voor woord. Bij taalkundig ontleden hebben we het over woordsoorten. Je komt immers steeds verschillende soorten woorden tegen.


Elk apart woord kun je een naam geven. We zeggen ook wel: je kunt elk woord benoemen.


Bij het taalkundig ontleden kom je in het Nederlands tien verschillende "hoofdsoorten" tegen.

We hebben het dan bijvoorbeeld over een lidwoord, een zelfstandig naamwoord, een werkwoord, een voornaamwoord.


Sommige van die "hoofdsoorten" kunnen we ook nog eens onderverdelen. Zo zijn er bijvoorbeeld een groot aantal verschillende voornaamwoorden. We kennen bijvoorbeeld een vragend voornaamwoord, een betrekkelijk voornaamwoord en een persoonlijk voornaamwoord.

Voorbeeld: benoem de schuingedrukte woorden:


In (VZ) de stad (ZNW) moet je (PSV) bijna overal betalen, als je je (BZV) auto wil parkeren.


1Lidwoord
LW kunnen nooit alleen gebruikt worden. In een zin worden ze altijd samen met ZNW gebruikt.


Het Latijn kent in tegenstelling tot de andere talen geen LW.


Er zijn bepaalde lidwoorden (BLW) en onbepaalde lidwoorden (OLW).

Een BLW geeft aan dat het om één persoon of één bepaald ding gaat.

Een OLW geeft aan dat het om een willekeurige persoon of een willekeurig ding gaat.
NEDe en het zijn de BLW.

de man – de vrouw – de jongen

het meisje – het boek – het land – het jongetjeEen is het OLW, maar alleen als je het kan uitspreken als ‘n.

Een is een telwoord als je het als één uitspreekt.

een man – een vrouw – een jongen – een camera – een televisie

een meisje – een boek – een land – een jongetjeDe is het enige lidwoord dat we in het meervoud gebruiken.

de man – de mannen                             het meisje – de meisjesHet kan in een zin soms toch alleen gebruikt worden, zonder ZNW. In dat geval is het geen lidwoord.

Hij heeft het niet gedaan.       Het heeft gisteren verschrikkelijk hard geregend.
PSV

Ov
ENIn het EN zijn er twee lidwoorden


the, het BLW.


a of an, het OLW an gebruik je voor woorden die met een klinker beginnen.the man  the woman  a man   an old man, an accent.
DU


Het DU heeft ZNW die mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn


Het lidwoord, bepaald en onbepaald, heeft voor elk van die woorden een andere vorm.


In het meervoud heeft het BLW één vorm (voor mannelijk, vrouwelijk en onzijdig).Enkelvoud


MeervoudBepaald lidwoord mannelijk

der

der Mann

die

die Männer


Bepaald lidwoord vrouwelijk

die

die Frau

die

die Frauen


Bepaald lidwoord onzijdig

das

das Kind

die

die KinderOnbepaald lidwoord mannelijk

ein*

ein Mann

keine*

keine Männer


Onbepaald lidwoord vrouwelijk

eine*

eine Frau

keine*

keine Frauen


Onbepaald lidwoord onzijdig

ein*

ein Kind

keine*

keine Kinder


*Je kunt van "ein(e)" geen meervoud maken, daarom gebruiken we voor het gemak "kein(e)"!
Het DU heeft bovendien vier naamvallen. Zo krijg je dan het volgende schema:
Bepaald lidwoordOnbepaald lidwoord


m/m

v/w

o/s

mv/Mzm/m

v/w

o/s

mv/Mz

1

der

die

das

die


1

ein

eine

ein

keine

2

des

der

des

der


2

eines

einer

eines

keiner

3

dem

der

dem

den


3

einem

einer

einem

keinen

4

den

die

das

die


4

einen

eine

ein

keine

NE

de

de

het

deeen

een

een

geen
 


FAHet FA heeft ZNW die mannelijk of vrouwelijk zijn.


Het lidwoord, bepaald of onbepaald, heeft voor elk van die woorden een andere vorm.


Het BLW heeft in het meervoud één vorm (voor mannelijk en vrouwelijk).


Het BLW le of la wordt als l’ geschreven voor woorden die met een klinker of een stomme h beginnen.Bepaald lidwoord mannelijk

le

le livre

Bepaald lidwoord vrouwelijk

la

la femme

Bepaald lidwoord meervoud

les

les livres, les femmes

Bepaald lidwoord voor stomme h, mannelijk of vrouwelijk

l'

l’homme, l’ami, l’amieOnbepaald lidwoord mannelijk

un

un homme

Onbepaald lidwoord vrouwelijk

une

une femmeHet FA is de enige taal die voor het OLW een meervoud heeft. Dit lidwoord noemen we het delend lidwoord.NE

een kind


kinderen


EN

a child


children


DU

ein Kind


Kinder


FA

un enfant


des enfants2Zelfstandig naamwoord

ZNW zijn woorden voor:

mensen

man, vrouw, jongen


dingen

auto, televisie


dieren

hond, leeuw


abstracte begrippen

zo noemen we dingen die je niet met je handen kan aanraken, zoals: liefde, oorlog, tevredenheid


eigennamen

Jan, Berlijn, Engeland, Peugeot, Volkswagen


(soms) hele werkwoorden

eten, drinken

Kenmerkend voor ZNW is:

je kunt ze meestal in het meervoud zetten.

je kunt er een lidwoord voor zetten.

je kunt er vaak een verkleinwoord van maken.
ZNW hebben een geslacht. Dat wil zeggen ze kunnen:


mannelijk zijn.
vrouwelijk zijn.
onzijdig zijn.


NEHet verschil tussen mannelijk en vrouwelijk is voor de meeste Nederlanders niet duidelijk meer. Mannelijke en vrouwelijke ZNW worden altijd met het lidwoord de gebruikt.de man

de vrouw


Onzijdige ZNW worden gebruikt met het lidwoord het. Verkleinwoorden zijn altijd onzijdig.het huis

de hond

het hondje

de jongen

het jongetjeHet meervoud wordt meestal gevormd door achter het enkelvoud een s of en te zetten.

Soms krijgen ZNW in het meervoud een klinkerverandering.

Soms verdwijnt er zo maar een klinker.

Soms wordt de medeklinker aan het eind verdubbeld of hij verandert.
één tafel

twee tafelséén boek

twee boeken


één stad

twee steden
één doos

twee dozen
één tas

twee tassen


Sommige ZNW komen alleen in het enkelvoud voor. Eigennamen en hele werkwoorden, gebruikt als ZNW, zijn hier voorbeelden van.het zand

Jan

Duitsland

het eten


Sommige ZNW komen alleen in het meervoud voor.de kosten

de onkosten

de hersenen
Verkleinwoorden eindigen in het Nederlands altijd op –je. Soms verandert het ZNW ook voor –je.de tas

het tasje

het ding

het dingetje
de naam

het naampje

de baan

het baantje

ENMannelijk, vrouwelijk of onzijdig is van minder belang dan bij andere talen.


Het meervoud vorm je door een s achter het ZNW te zetten. Er zijn uitzonderingen!the book

the books

the car

the cars

the foot

the feet


Het meervoud van woorden met een sis-klank aan het eind maak je in het EN door er -es achter te zetten.the match

the matches

the bus

the buses


Verkleinwoorden zijn er bijna niet. Meestal gebruikt men het BNW small of little.het jongetje

the little boy

een riviertje

a small river

DU


Het DU schrijft alle ZNW met een HOOFDLETTER.der Mann

die Frau

das Kind
Het DU heeft ZNW die mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn. Het lidwoord heeft voor elk van die woorden een andere vorm.


De meervoudregels zijn in het DU niet gemakkelijk. Gebruik een (online) woordenboek als je niet zeker bent (www.uitmunten.de is uitstekend).


Verkleinwoorden zijn, net als in het NE, onzijdig. Zij eindigen op -chen of -lein. De klinker in de lettergreep ervoor krijgt een Umlaut).der Hund

das Hündchen

das HündleinFAHet FA heeft ZNW die mannelijk of vrouwelijk zijn.

Het lidwoord heeft voor elk van die woorden een andere vorm.

Soms zijn ZNW zowel mannelijk als vrouwelijk, de betekenis verandert dan.le tour = de ronde, de beurt


le Tour de France
la tour = de toren


la Tour Eiffel


ZNW krijgen vaak een s in het meervoud. Maar er zijn ook andere regels.la maison

les maisons


MAAR:

le nez

les nez

l'animal

les animaux

Verkleinwoorden zijn er bijna niet. Meestal gebruik je het BNW petit (klein).het jongetje

le petit garçon


In het meervoud hebben sommige woorden een andere betekenis.le devoir = de plicht

les devoirs = het huiswerk


la vacance = de vacature

les vacances = de vakantie


LAZNW hebben geen lidwoord. Het LA kent dit woord gewoonweg niet.


ZNW kunnen mannelijk, vrouwelijk, onzijdig, enkelvoud of meervoud zijn.


ZNW hebben een naamval (er zijn er 6). Elke naamval kan een andere uitgang krijgen.


Het krijgen van een andere naamval heet verbuigen of declineren.


Er zijn 5 verschillende manieren van verbuigen: vijf declinaties.Een declinatie: ZNW die eindigen op een -a, bijvoorbeeld puella = meisje.

enkelvoud


meervoud
nominativus


puella


puellae
genitivus


puellae


puellarum
dativus


puellae


puellis
accusativus


puellam


puellas
ablativus


puella


puellis
vocativus


puella


puellae

3Bijvoeglijk naamwoord

Een BNW zegt altijd iets over een ZNW. Daarom staat een BNW in het NE heel vaak voor een ZNW.


Maar, een BNW kan ook ergens anders in de zin staan. Het zegt dan nog steeds iets over het ZNW dat ergens anders in de zin staat.

NEAls een BNW rechtstreeks bij een ZNW staat, dan zet het NE het bijvoeglijk naamwoord altijd vóór het ZNW. Opvallend is dat achter het BNW in dat geval vaak een e komt te staan.het leuke boek

de leuke boeken


het mooie huis

maar: een mooi huis


de mooie film

de mooie films

Het BNW kan ook een stuk verderop in de zin staan. In de zin staat dan heel vaak het werkwoord zijn of worden. Opvallend is dat het BNW dan geen e krijgt.het boek is leukde boeken die ik gelezen heb, zijn leukde film is mooide films die ik in de bioscoop zag, zijn mooi

BNW die een stof of een materiaal aangeven, eindigen op en.het gouden horloge


de houten deur


het stenen huisBNW hebben een vergrotende trap. We zetten er dan meestal -er achter.
Eindigt het BNW op een medeklinker, dan verdubbelt die medeklinker.het boek is leuk


het boek is leuker


de film is mooi


de film is mooierde weg is glad


de weg is gladder

BNW hebben een overtreffende trap. We zetten er meestal -ste achter.
Als zo’n woord verderop in de zin staat dan zetten we er ook nog eens de of het voor.het leuke boek


het leukste boekde film is mooi


de film is de mooiste die ik ooit heb gezien

Soms zijn de vergrotende en de overtreffende trap onregelmatig.goed

beter

best


veel

meer

meest


graag

liever

liefst


ENHet BNW verandert eigenlijk nooit en staat bijna altijd voor het ZNW.the old book


the old books


the book is old


the books are old


Vergrotende trap: BNW + -er


Overtreffende trap: BNW + -estDit geldt ook voor BNW met 2 lettergrepen, met de klemtoon op de laatste lettergreep en
BNW die eindigen op –ow, -le,- -er, -some.tall

taller

tallest


small

smaller

smallestpolite

politer

politest


narrow

narrower

narrowest

Andere BNW vormen de trappen van vergelijking met more en the most.beautiful


more beautiful


the most beautiful

Vergrotende en overtreffende trappen zijn voor sommige woorden onregelmatig.good

better

best


DU


Het BNW staat voor het ZNW en past zich aan in geslacht, enkelvoud of meervoud en in naamval.Der alte Mann ist krank.

alt wordt alte (1e naamval mannelijk, enkelvoud)Ich sehe den alten Mann.

alt wordt alten (4e naamval mannelijk, enkelvoud)

BNW niet direct voor een ZNW, maar verderop in de zin: het BNW verandert niet.Der kranke Mann


maar


Der Mann ist krank.

Vergrotende trap: zet -er of -r achter het BNW. BNW met één lettergreep? Gebruik een Umlaut.alt

älterinteressant

interessanter


Overtreffende trap: zet -est of -st achter het BNW. BNW met één lettergreep? Gebruik ook een Umlaut.alt

ältestinteressant

interessantest

4Werkwoorden

WW geven aan wat iemand doet of wat er gebeurt.


WW hebben verschillende vormen. Er zijn (in het NE) drie hoofdvormen.


WW hebben verschillende tijden.


WW kunnen sterk, zwak of onregelmatig zijn.


Er zijn ZWW, HWW en KWW.

NEIn het NE zijn er drie hoofdvormen van het WW:


de infinitief (het hele werkwoord)


de persoonsvorm


het deelwoord.

4

1

Infinitief