© 2016 - W. BunnikMeer theorie DuitsGERMATIK LESEN HÖREN SCHREIBEN SPRECHEN 1 SPRECHEN 2 WERKZEUG ÜBEN

 Inhoudsopgave  

NE

EN

DU

FA

LA


V = video

 TAALKUNDIG ontleden1Lidwoord

2Zelfstandig naamwoord

V

3Bijvoeglijk naamwoord

V

4Werkwoorden

V


4

1

Infinitief

V


4

2

Persoonsvorm

V


4

3

Deelwoorden

V


4

4

Tijden


4

5

Zwakke werkwoorden

V
Sterke werkwoorden

V


Onregelmatige werkwoorden
4

6

Zelfstandige werkwoorden
4

7

Hulpwerkwoorden
4

8

Koppelwerkwoorden5Voornaamwoorden
5

1

Persoonlijke voornaamwoorden
5

2

Bezittelijke voornaamwoorden
5

3

Aanwijzende voornaamwoorden
5

4

Vragende voornaamwoorden
5

5

Betrekkelijke voornaamwoorden
5

6

Onbepaalde voornaamwoorden
5

7

Wederkerende voornaamwoorden
5

8

Wederkerige voornaamwoorden6Bijwoord7Voorzetsel8Voegwoord9Telwoord


 REDEKUNDIG ontleden10Onderwerp11Gezegde


Werkwoordelijk gezegde


Naamwoordelijk gezegde12Lijdend voorwerp13Meewerkend voorwerp14Zinsdelen met een voorzetsel
14

1

Voorzetselvoorwerp
14

2

Bijwoordelijke bepaling15Bijvoeglijke bepaling


 Diversen16Hoofd- en bijzinnen
16

1

Onderschikking en nevenschikking
16

2

Betrekkelijke bijzin
16

3

Bijvoeglijke bijzin17Bedrijvende en lijdende zinnen18Zinsvolgorde19Zinsvolgorde vragende zin1. Lidwoord - Der Artikel

 

Een lidwoord hoort altijd bij een zelfstandig naamwoord. Soms staat tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord nog een ander woord: het oude boek. De (= der/die) en het (= das) zijn bepaalde lidwoorden; een (= ein(e)) is een onbepaald lidwoord.mannelijk
vrouwelijk
1

der


Mann

ein*


Mann

die


Frau

eine


Frau

2

des


Mannes

eines


Mannes

der


Frau

einer


Frau

3

dem


Mann

einem


Mann

der


Frau

einer


Frau

4

den


Mann

einen


Mann

die


Frau

eine


Frauonzijdig
meervoud
1

das


Kind

ein*


Kind

die


Leute

keine


Leute

2

des


Kindes

eines


Kindes

der


Leute

keiner


Leute

3

dem


Kind

einem


Kind

den


Leuten

keinen


Leuten

4

das


Kind

ein*


Kind

die


Leute

keine


Leute

* geen uitgangVerschillen in gebruik


Duits

Nederlands


a

der Januar, im April

januari, in april

Vóór namen van maanden zet je in het Duits het bepaald lidwoord.

b

die Niederlande, die Türkei, die Schweiz

Nederland, Turkije, Zwitserland

Sommige landsnamen hebben altijd het bepaald lidwoord.

c

Ich bin der Meinung, …

Der Beruf eines Lehrers

Er wurde zum Direktor ernannt

Ik ben van mening …

Het beroep van leraar

Hij werd tot directeur benoemd

In sommige uitdrukkingen gebruikt het Duits een lidwoord, het Nederlands niet.

d

Der Vater war böse, die Mutter auch.

Vader was boos, moeder ook.

Bij familieleden wordt vaak het bepaald lidwoord gebruikt.


2. Zelfstandig naamwoord - Das Nomen

 

• Zelfstandige naamwoorden (zn) zijn namen van mensen, dieren, zaken, begrippen en dingen. Het zijn woorden waar je (bijna) altijd een lidwoord voor kunt zetten: het (= das) boek, de (= der/die) ijspret.

• Infinitieven (= werkwoorden) kunnen voorkomen als zelfstandige naamwoorden: Hardlopen is goed voor je. Schaatsen is erg populair.

• Eigennamen zijn ook zelfstandige naamwoorden. Je schrijft ze met een hoofdletter: Frits, Müller, Zaltbommel, Hema, Nokia enz.

• Aardrijkskundige namen (landen, plaatsen, streken, wateren, heuvels en gebergten) en historische tijdperken (Middeleeuwen, Renaissance) zijn ook zelfstandige naamwoorden.

• Veel zelfstandige naamwoorden kennen een enkelvoud en een meervoud (huis-huizen) en veel zelfstandige naamwoorden kennen een verkleinwoord (huisje). (Verkleinwoorden eindigen op: -je, -tje, -pje, -kje, of -etje.)

• Zelfstandige naamwoorden met het noemen we onzijdige zelfstandige naamwoorden. Zelfstandige naamwoorden met de zijn vrouwelijke of mannelijke zelfstandige naamwoorden. Die verdeling van de zelfstandige naamwoorden in mannelijk, vrouwelijk en onzijdig noemen we een indeling naar genus of woordgeslacht.


Het bepalen van het genus is in het Duits erg gemakkelijk:


der-woorden :

mannelijk


meervoud

:

diedie-woorden :

vrouwelijk


meervoud

:

diedas-woorden :

onzijdig


meervoud

:

dieOpmerking:


Wat is er zo speciaal aan het woordgeslacht van ‘kind’ (Kind) en ‘meisje’ (Mädchen)?

Naar hun biologisch geslacht is ‘meisje’ steeds vrouwelijk en een ‘kind’ is ofwel mannelijk of vrouwelijk maar naar hun woordgeslacht zijn ze beiden onzijdig (das).


Zelfstandige naamwoorden staan altijd in een bepaalde naamval in de zin:

1e naamval = Nominativ = Werfall

2e naamval = Genitiv = Wesfall

3e naamval = Dativ = Wemfall

4e naamval = Akkusativ = Wenfall


Zelfstandige naamwoorden: der, die of das?


In het Nederlands weet je van bijna elk woord wel of het de of het is. In een vreemde taal heb je die zekerheid niet, want wanneer is een woord nu een der-, die- of das-woord? Je moet het helaas dus per woord opzoeken (bijv. in een woordenboek), leren en onthouden. Gelukkig zijn er een paar tips om een hoop onnodig gezoek in een woordenboek te voorkomen:


altijd der:

biologisch mannelijk:

der Stier

der Mann


jaargetijden, maanden, dagen:

der Winter

der November

der Sonnabend, der Samstag (= zaterdag)


stammen van werkwoorden:
der Schlaf (van schlafen)
der Befehl (van befehlen)
Pas op: die Antwort, die Arbeit


Automerken:

der Mercedes

der Audi


altijd die:

biologisch vrouwelijk:

die Kuh

die Frau


als het woord eindigt op –ung / -schaft / -keit / -heit
die Richtung
die Freundschaft
die Freundlichkeit


zaaknamen die eindigen op -e:

die Sonne

die Klasse


cijfers
die Null
die Eins
die Sechs


altijd das:

als het om een verkleinvorm gaat,
dus woorden die eindigen op –chen en –lein:

das Mädchen
das Brüderlein


zelfstandige naamwoorden die met Ge- beginnen (en op –e eindigen):

das Gemüse, das Gebirge (pas op: die Geschichte)

das Geschenk, das Gedicht (pas op: die Geduld)


zelfstandig gebruikte werkwoorden
das Essen
das Trinken
das Schwimmen


meestal das:

als je in het Nederlands "het" zegt.
het huis => das Haus
het geluk => das GlückHoe vorm je het meervoud?

-e +

der Ball

der Baum

die Bälle

die Bäume

Hoofdregel 1: de meeste mannelijke zelfstandige naamwoorden krijgen in het meervoud de uitgang –e + Umlaut


-er (+)

der Mann

der Wald

die Männer

die Wälder

Regel: mannelijke woorden met de meervoudsuitgang –er + Umlaut zijn o.a.:

der Gott - die Götter

der Rand - die Ränder

der Strauch - die Sträucher

der Wurm - die Würmer

das Buch

das Kleid

das Land

das Wort

die Bücher

die Kleider

die Länder

die Wörter

Regel: onzijdig woorden met de meervoudsuitgang –er + Umlaut zijn o.a.:

das Blatt - die Blätter

das Bild - die Bilder

das Dach - die Dächer

das Dorf - die Dörfer

das Ei - die Eier

das Fach - die Fächer

das Glas - die Gläser

das Huhn - die Hühner

das Haus - die Häuser

das Lamm - die Lämmer

das Lied - die Lieder

das Loch - die Löcher

das Nest - die Nester

das Rad - die Räder

das Schloss - die Schlösser

das Tal - die Täler

das Volk - die Völker


das Bistum

der Irrtum

der Reichtum

die Bistümer

die Irrtümer

die Reichtümer

Onzijdige en mannelijke woorden op –tum krijgen ook –er (+ Umlaut)


das Gehalt

das Gesicht

das Gespenst

die Gehälter

die Gesichter

die Gespenster

Onzijdige woorden die met Ge- beginnen krijgen ook –er (+ Umlaut)

-(e)n

der Nachbar

der See

der Schmerz

der Staat

die Nachbarn

die Seen

die Schmerzen

die Staaten

Regel: dit zijn mannelijke woorden met de meervoudsuitgang –(e)n.der Direktor

der Doktor

der Motor

der Professor

die Direktoren

die Doktoren

die Motoren

die Professoren

Opmerking: mannelijke vreemde woorden op onbeklemtoond –or krijgen de uitgang –en.


das Auge

das Bett

das Ende

das Hemd

das Ohr

das Verb

die Augen

die Betten

die Enden

die Hemden

die Ohren

die Verben

Regel: dit zijn onzijdige woorden met de meervoudsuitgang –(e)n.

- niets

der Schlüssel

der Wagen

der Lehrer

das Mittel

das Eisen

das Messer

das Mädchen

das Gebirge

die Schlüssel

die Wagen

die Lehrer

die Mittel

die Eisen

die Messer

die Mädchen

die Gebirge

Regel: onveranderd blijven in het meervoud:

- mannelijke en onzijdige woorden op –el, -en, -er.

- verkleinwoorden (op –chen en –lein)

- onzijdige woorden beginnend met Ge- en eindigend op –e.


- +

der Apfel

der Bruder

der Garten

der Graben

der Hafen

der Laden

der Mantel

der Vater

der Vogel

die Mutter

die Tochter

die Äpfel

die Brüder

die Gärten

die Gräben

die Häfen

die Läden

die Mäntel

die Väter

die Vögel

die Mütter

die Töchter

Regel: dit zijn mannelijke en vrouwelijke woorden die alleen een Umlaut krijgen (verder niets).


-s

das Auto

der Chef

die Disko

das Foto

das Hotel

das Moped

das Radio

das Taxi

die Autos

die Chefs

die Diskos

die Fotos

die Hotels

die Mopeds

die Radios

die Taxis

Regel: dit zijn woorden (waarvan sommige van vreemde oorsprong) die in het meervoud een –s krijgen.Er zijn woorden met twee meervoudsvormen:

a

die Bank

die Bank

die Bänke

die Banken

- om op te zitten

- geldbank, speelbank


b

der Seemann

der Staatsmann

die Seeleute

die Staatsmänner

- beroepen (ook: Kaufmann, Schutzmann)

- geen beroep (ook: Schneemann)


c

das Wort

das Wort

die Wörter

die Worte

- zonder samenhang (losse woordjes: Wörterbuch)

- in een zin3. Bijvoeglijk naamwoord - Das Adjektiv

 

(Artwort, Wiewort, Eigenschaftswort)


Bijvoeglijke naamwoorden kun je vóór een zelfstandig naamwoord zetten. Ze noemen een eigenschap van het zelfstandig naamwoord.
Het goede boek. De moeilijke oefening. Onhandige jongen.mannelijk
vrouwelijk
1

der

kleine

Mann

ein*

kleiner

Mann

die

kleine

Frau

eine

kleine

Frau

2

des

kleinen

Mannes

eines

kleinen

Mannes

der

kleinen

Frau

einer

kleinen

Frau

3

dem

kleinen

Mann

einem

kleinen

Mann

der

kleinen

Frau

einer

kleinen

Frau

4

den

kleinen

Mann

einen

kleinen

Mann

die

kleine

Frau

eine

kleine

Frauonzijdig
meervoud
1

das

kleine

Kind

ein*

kleines

Kind

die

kleinen

Leute

keine

kleinen

Leute

2

des

kleinen

Kindes

eines

kleinen

Kindes

der

kleinen

Leute

keiner

kleinen

Leute

3

dem

kleinen

Kind

einem

kleinen

Kind

den

kleinen

Leuten

keinen

kleinen

Leuten

4

das

kleine

Kind

ein*

kleines

Kind

die

kleinen

Leute

keine

kleinen

Leute

* geen uitgang
Opmerking


Een bijvoeglijk naamwoord kan ook door middel van een koppelwerkwoord worden verbonden aan het woord waar het iets van zegt.

Das Kind ist klein.

In dit geval wordt het bijvoeglijk naamwoord niet verbogen.Kein-groep:


mannelijk
vrouwelijk
1


kleiner

Mann

kleine

Frau
2


kleinen

Mannes

kleiner

Frau
3


kleinem

Mann

kleiner

Frau
4


kleinen

Mann

kleine

Frau


onzijdig
meervoud
1


kleines

Kind

kleine

Leute
2


kleinen

Kindes

kleiner

Leute
3


kleinem

Kind

kleinen

Leuten
4


kleines

Kind

kleine

Leute

  1. Einige (einige), mehrere (verscheidene), viele, wenige, verschiedene (verschillende) worden als het bijvoegelijk naamwoord uit de kein-groep verbogen. In Groenlo kann man viele schöne alte Gebäude besichtigen.
  2. Ook na telwoorden en woorden als ‚allerhand’ en ‚zahlreiche’ krijg je de vormen uit de kein-groep. Sie kaufte drei frische duftende Brote.Trappen van vergelijking


"Ik ben lekker groter dan jij", "Ik vind een rode Xsara Picasso mooier" enz. Dat zijn trappen van vergelijking. Meestal lijken ze veel op het Nederlands, maar een aantal moet je leren om ze goed te kunnen:Meestal gaat het net als in het Nederlands:


stellende trap


vergrotende trap


overtreffende trapklein


kleiner


kleinst
maar als het woord op een -d, -t of een s-klank (-s, -ss, -ß, -x, -z) eindigt krijgt de overtreffende trap een extra e:stellende trap


vergrotende trap


overtreffende trapbreit

heiß


breiter

heißer


breitest

heißest
en woorden van één lettergreep krijgen (bovendien) vaak een Umlaut:


stellende trap


vergrotende trap


overtreffende traparm


ärmer


ärmst
sommige zijn onregelmatig:


NL

stellende trap

vergrotende trap

overtreffende trap


dichtbij

nah

näher

nächst


goed

gut

besser

best


groot

groß

größer

größt


hoog

hoch

höher

höchst


veel

viel

mehr

meist


Uitdrukking: het bekendst, het meest, het grootst enz.


Hiervoor neem je de vorm van de overtreffende trap, voorafgegaan door am en gevolgd door en:


dus bijvoorbeeld:


het bekendst = am bekanntest+en = am bekanntesten
het meest = am meist+en = am meisten
het grootst = am größt+en = am größtenIn het Duits heb je – net als in het Nederlands – een groot aantal zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden. In het Duits worden ze echter vaker gebruikt.


mannelijk
vrouwelijk
1

der

Blinde

(Mann)

ein*

Blinder

(Mann)

die

Kranke

(Frau)

eine

Kranke

(Frau)

2

des

Blinden


eines

Blinden


der

Kranken


einer

Kranken


3

dem

Blinden


einem

Blinden


der

Kranken


einer

Kranken


4

den

Blinden


einen

Blinden


die

Kranke


eine

Kranke
onzijdig
meervoud
1

das

Junge

(Kind)

ein*

Junges

(Kind)

die

Kranken

(Leute)

keine

Kranken

(Leute)

2

des

Jungen


eines

Jungen


der

Kranken


keiner

Kranken


3

dem

Jungen


einem

Jungen


den

Kranken


keinen

Kranken


4

das

Junge


ein*

Junges


die

Kranken


keine

Kranken


* geen uitgang
Opmerking:


Denk in bovenstaande gevallen een zelfstandig naamwoord achter het zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoord.

Maak ook hier weer verschil tussen de der- en de ein-groep.Deutsch


De namen van de talen zijn onzijdig, ze worden alleen verbogen wanneer het bepaald lidwoord er direct voor staat en geen nadere bepaling volgt:


Das Deutsche hat eine interessante Geschichte.

Sie übersetzt das E-mail ins Deutsche.

Das ist im Deutschen nicht gebräuchlich.


Maar:

Das Deutsch meines Lehrers …

Schönes Deutsch

Ihr Deutsch ist gut

Wie sagt man das auf deutsch?


Als je het eerste schema hieronder bekijkt (der- en ein-groep) gaat het je al snel duizelen. Toch zijn de uitgangen van de bijvoeglijke naamwoorden in de meeste gevallen (alle 2e en 3e naamvallen en in het meervoud) gewoon -en.Als je de uitgangen zelf in een schema zet kun je er (met wat fantasie, OK... OK...) zowel in de DER-groep als in de EIN-groep een sleutel (als je alle -en kleurt) in zien:der-groep:


m

v

o

mv

1

-e

-e

-e

-en

2

-en

-en

-en

-en

3

-en

-en

-en

-en

4

-en

-e

-e

-enein-groep:


m

v

o

mv

1

-er

-e

-es

-en

2

-en

-en

-en

-en

3

-en

-en

-en

-en

4

-en

-e

-es

-enTwee of meer bijvoeglijke naamwoorden achter elkaar krijgen dezelfde uitgang:

Er kaufte einige neue englische Bücher.4. Werkwoord - Das Verb

 

Onregelmatige werkwoorden


Onregelmatige werkwoorden: het zijn er niet zo veel, maar je komt ze telkens weer tegen en je kunt bijna geen zin maken zonder dat je ze nodig hebt. Deze moet je stuk voor stuk "stampen"! Ze heten "onregelmatig" omdat elke werkwoordsvorm weer heel anders kan zijn.
haben

sein

werden

dürfen

können
hebben

zijn

worden & zullen

mogen

kunnen


ich

habe

bin

werde

darf

kann


du

hast

bist

wirst

darfst

kannst


er/sie/es

hat

ist

wird

darf

kann


wir

haben

sind

werden

dürfen

können


ihr

habt

seid

werdet

dürft

könnt


sie/Sie

haben

sind

werden

dürfen

könnenmögen

müssen

sollen

wollen

wissen
aardig vinden, lusten, houden van

moeten (kan niet anders)

moeten (van iemand anders)

willen

weten


ich

mag

muss

soll

will

weiß


du

magst

musst

sollst

willst

weißt


er/sie/es

mag

muss

soll

will

weiß


wir

mögen

müssen

sollen

wollen

wissen


ihr

mögt

müsst

sollt

wollt

wisst


sie/Sie

mögen

müssen

sollen

wollen

wissenmöchten
graag willen, beleefd


ich

möchte


du

möchtest


er/sie/es

möchte


wir

möchten


ihr

möchtet


sie/Sie

möchten


"Moeten":  vertalen met sollen of müssen?


A als iets niet anders kan, of "het is logisch dat": müssen
Dat moet Hans geweest zijn - Das muss Hans gewesen sein.
De straat moest afgezet worden. - Die Straße musste abgesperrt werden.


B bij een (dringend advies): müssen
Dat moet je niet allemaal geloven. - Das musst du nicht alles glauben!
Je moet nu gaan. - Du musst jetzt gehen.


C als je twijfelt, jezelf iets afvraagt:  sollen
Wat moet ik doen? - Was soll ich machen?
Ik weet niet of ik er naar toe moet gaan. - Ich weiß nicht, ob ich hinfahren soll.


D in een persoonlijk bevel/wens van iemand anders:  sollen
Jij moet je mond houden! - Du sollst den Mund halten!


Zo kun je mögen gebruiken:


A als je over personen praat betekent het: aardig vinden, mogen
Ik vind Luise aardig. - Ich mag Luise.
B als je over eten praat betekent het: lusten / lekker vinden
Ik lust ijs. / Ik vind ijs lekker. - Ich mag Eis.
C als je over dingen praat betekent het: leuk vinden
Ik vind voetbal leuk. - Ich mag Fußball.


Werden = zullen of worden?


Het Duitse werden heeft twee betekenissen: worden en zullen.
Het hangt van de zin af welke betekenis geldt:


Bijvoorbeeld


Was passiert, wenn du krank wirst ?
- Wat gebeurt er als je ziek wordt ?


Du wirst es nie vergessen
- Je zult het nooit vergeten.Verleden tijd onregelmatige werkwoordenhaben

sein

werden

dürfen

können
hebben

zijn

worden & zullen

mogen

kunnen


ich

hatte

war

wurde / würde

durfte

konnte


du

hattest

warst

wurdest / würdest

durftest

konntest


er/sie/es

hatte

war

wurde / würde

durfte

konnte


wir

hatten

waren

wurden / würden

durften

konnten


ihr

hattet

wart

wurdet / würdet

durftet

konntet


sie/Sie

hatte

waren

wurden / würden

durften

konntemögen

müssen

sollen

wollen

wissen
aardig vinden, lusten, houden van

moeten (kan niet anders)

moeten (van iemand anders)

willen

weten


ich

mochte

musste

sollte

wollte

wusste


du

mochtest

musstest

solltest

wolltest

wusstest


er/sie/es

mochte

musste

sollte

wollte

wusste


wir

mochten

mussten

sollten

wollten

wussten


ihr

mochtet

musstet

solltet

wolltet

wusstet


sie/Sie

mochten

mussten

sollten

wollten

wusste


Voltooid deelwoord van onregelmatige werkwoordenhaben: Ik heb geluk gehad. - Ich habe Glück gehabt.

sein: Ze is ziek geweest. - Sie ist krank gewesen.

können: Dat heb ik nooit goed gekund. - Das habe ich nie gut gekonnt.

werden: Hij is ziek geworden. - Er ist krank geworden.

mögen: Ik heb haar nooit gemogen. - Ich habe sie nie gemocht.

wissen: Dat heb ik niet geweten. - Das habe ich nicht gewusst.

dürfen: Dat heb ik vroeger nooit gemogen. - Das habe ich früher nie gedurft.

wollen: Dat heb ik zo niet gewild. - Das habe ich so nicht gewollt.


Regelmatige werkwoorden


Iedereen die een vreemde taal leert is blij (nou ja,…) met regelmatige werkwoorden. Je hoeft dan namelijk maar een paar voorbeeldwerkwoorden uit je hoofd te leren, want zo'n 90% van alle werkwoorden in het Duits gaan op dezelfde manier. En dat gaat dus veel sneller dan bij de onregelmatige, waar je van elk werkwoord elke vorm moet gaan leren.


Tegenwoordige tijd – regelmatige werkwoorden


Er zijn drie groepen regelmatige werkwoorden. Je kunt "aan de buitenkant" van zo'n werkwoord al zien bij welke groep hij hoort:

A


standaardgroep:

voorbeeld: wohnen

B


op s-klank:

voorbeeld: reisen

A


op -d of -t:

voorbeeld: arbeitenich

wohn

e

reis

e

arbeit

edusttester / sie / esttetwirenenenihrttetsie / Sieenenen
Verleden tijd-  regelmatige werkwoorden


Zwakke werkwoordenA


standaardgroep:

voorbeeld: wohnen

B


op s-klank:

voorbeeld: reisen

A


op -d of -t:

voorbeeld: arbeitenich

wohn

te

reis

te

arbeit

etedutesttestetester / sie / esteteetetwirtentenetenihrtettetetetsie / SietentenetenSterke werkwoorden:


Voordat je de uitgangen achter de stam kunt plaatsen moet je eerst weten (of opzoeken) hoe de stam in de verleden tijd eruit ziet. Bij sterke werkwoorden verandert die namelijk in de verleden tijd. [In het Nederlands is dat ook zo. Bijv. in de tegenwoordige tijd: vinden (stam: vind-), maar in de verleden tijd: vinden (stam: vond-).]
A


standaardgroep:

voorbeeld: kommen

B


op s-klank:

voorbeeld: lesen

A


op -d of -t:

voorbeeld: findenich

kam

x

las

x

fand

xdusttester / sie / esxxxwirenenenihrttetsie / Sieenenen
VOLTOOID DEELWOORDZWAKKE WERKWOORDEN


Het voltooid deelwoord maak je van:


ge + er/sie/es-vorm van het werkwoord in de tegenwoordige tijd


bijv: ge + (er/sie/es) macht = gemacht: Sie hat es alleine gemacht.
bijv. ge + (er/sie/es) redet = geredet : Er hat mit ihr geredet.LET OP:
Als de klemtoon bij het hele werkwoord niet op de eerste lettergreep valt:

dan
zonder ge:

bijv. bij studiéren: Hij heeft gestudeerd. - Er hat studiert.
bijv. verkáufen:     Ze heeft de auto verkocht. - Sie hat das Auto verkauft.STERKE WERKWOORDEN


Bij sterke werkwoorden is het lastig: Je kunt ze niet van het werkwoord afleiden, dus moet je ze WETEN! (leren dus!)


Je kunt ze opzoeken in de werkwoordenlijst (hieronder) of in je woordenboek (achterin natuurlijk)!
D
NL
betrügen

betrog

betrogen


bedriegen
beginnen

begann

begonnen


beginnen
anfangen

fing an

angefangen


beginnen
verstehen

verstand

verstanden


begrijpen
ansehen

sah an

angesehen


bekijken
anrufen

rief an

angerufen


bellen
versprechen

versprach

versprochen


beloven
entscheiden

entschied

entschieden


beslissen
gefallen

gefiel

gefallen


bevallen
enthalten

enthielt

enthalten


bevatten
aufheben

hob auf

aufgehoben


bewaren
bieten

bot

geboten


bieden
beißen

biss

gebissen


bijten
binden

band

gebunden


bindenhereinkommen

kam herein

hereingekommen


binnenkomen
bleiben

blieb

geblieben


blijven
brennen

brannte

gebrannt


branden
brechen

brach

gebrochen


breken
bringen

brachte

gebracht


brengen
biegen

bog

gebogen


buigen
denken

dachte

gedacht


denken
tun

tat

getan


doen
sterben

starb

gestorben


dood gaan
tragen

trug

getragen


dragen
trinken

trank

getrunken


drinken
schieben

schob

geschoben


duwen
zwingen

zwang

gezwungen


dwingen
geben*

es gab

gegeben


er is/zijn
sehen

es sah

ausgesehen


eruit zien
erfahren

erfuhr

erfahren


ervarenessen

gegessen


eten
gehen**

ging

gegangen


gaan
geschehen

geschah

geschehen


gebeuren
gelten

galt

gegolten


gelden
genießen

genoss

genossen


genieten
geraten

geriet

geraten


(ge)raken
geben**

gab

gegeben


geven
gießen

goss

gegossen


gieten
gleiten

glitt

geglitten


glijden
werfen

warf

geworfen


gooien
graben

grub

gegraben


graven
greifen

griff

gegriffen


grijpen
wachsen

wuchs

gewachsen


groeien
hängen

hing

gehangen


hangen
helfen

half

geholfen


helpen
erkennen

erkannte

erkannt


herkennenfrieren

fror

gefroren


het koud hebben
heißen

hieß

geheißen


heten
halten

hielt

gehalten


houden
ansehen

sah an

angesehen


iets bekijken
einsteigen

stieg ein

eingestiegen


instappen
kennen

kannte

gekannt


kennen
klingen

klang

geklungen


klinken
frieren

fror

gefroren


het koud hebben
kommen

kam

gekommen


komen
bekommen

bekam

bekommen


krijgen
kriechen

kroch

gekrochen


kruipen
vorbeikommen

kam vorbei

vorbeigekommen


langskomen
lassen

ließ

gelassen


laten
leihen

lieh

geliehen


lenen
lesen

las

gelesen


lezen
lügen

log

gelogen


liegenliegen

lag

gelegen


liggen
leiden

litt

gelitten


lijden
scheinen

schien

geschienen


lijken
gleichen

glich

geglichen


lijken op
laufen

lief

gelaufen


lopen
gelingen

gelang

gelungen


lukken
messen

maß

gemessen


meten
hineingehen

ging hinein

hineingegangen


naar binnen gaan
hinausgehen

ging hinaus

hinausgegangen


naar buiten gaan
nehmen**

nahm

genommen


nemen
nennen

nannte

genannt


noemen
unterschreiben

unterschrieb

unterschrieben


ondertekenen
treffen

traf

getroffen


ontmoeten
empfangen

empfing

empfangen


ontvangen
anrufen

rief an

angerufen


opbellen
aufheben*

hob auf

aufgehoben


optillenauffallen

fiel auf

aufgefallen


opvallen
nachlassen

ließ nach

nachgelassen


over gaan
überweisen

überwies

überwiesen


overmaken
umsteigen

stieg um

umgestiegen


overstappen
nehmen

nahm

genommen


pakken
wehtun

tat weh

wehgetan


pijn doen
stechen

stach

gestochen


prikken
erraten

erriet

erraten


raden
geraten

geriet

geraten


(ge)raken
fahren

fuhr

gefahren


rijden
rufen

rief

gerufen


roepen
riechen

roch

gerochen


ruiken
streiten

stritt

gestritten


ruziën
reißen

riss

gerissen


scheuren
schießen

schoss

geschossen


schieten
scheinen

schien

geschienen


schijnenschreien

schrie

geschrieen


schreeuwen
schreiben

schrieb

geschrieben


schrijven
erschrecken

erschrak

erschrocken


schrikken
schieben

schob

geschoben


schuiven
schlagen

schlug

geschlagen


slaan
schlafen

schlief

geschlafen


slapen
schließen

schloss

geschlossen


sluiten
schneiden

schnitt

geschnitten


snijden
bewerben

bewarb

beworben


solliciteren
leid tun

tat leid

leid getan


spijten
sprechen

sprach

gesprochen


spreken
springen

sprang

gesprungen


springen
stehen*

stand

gestanden


staan
stechen

stach

gestochen


steken
stehlen

stahl

gestohlen


stelen
sterben

starb

gestorben


stervensteigen

stieg

gestiegen


stijgen
halten

hielt

gehalten


stoppen
fließen

floss

geflossen


stromen
erfahren

erfuhr

erfahren


te weten komen
treffen

traf

getroffen


treffen
ziehen

zog

gezogen


trekken
fernsehen

sah fern

ferngesehen


tv-kijken
einladen

lud ein

eingeladen


uitnodigen
aussteigen

stieg aus

ausgestiegen


uitstappen
fallen

fiel

gefallen


vallen
fangen

fing

gefangen


vangen
fahren

fuhr

gefahren


varen/rijden
verbergen

verbarg

verborgen


verbergen
verschwinden

verschwand

verschwunden


verdwijnen
vergleichen

verglich

verglichen


vergelijken
vergessen

Vergaß

vergessen


vergetenvergeben**

vergab

vergeben


vergeven
umziehen

zog um

umgezogen


verhuizen
verlieren

verlor

verloren


verliezen
abfahren

fuhr ab

abgefahren


vertrekken
erfinden

erfand

erfunden


verzinnen
bitten

bat

gebeten


verzoeken
finden

fand

gefunden


vinden
finden

fand

gefunden


vinden
fliegen

flog

geflogen


vliegen
fliehen

floh

geflohen


vluchten
bitten

bat

gebeten


vragen
frieren

fror

gefroren


vriezen
waschen

wusch

gewaschen


wassen
wiegen

wog

gewogen


wegen
erfahren

erfuhr

erfahren


te weten komen
gewinnen

gewann

gewonnen


winnensich anziehen

zog sich an

angezogen


zich aankleden
sehen

sah

gesehen


zien
singen

sang

gesungen


zingen
sinken

sank

gesunken


zinken
sitzen

saß

gesessen


zitten
schwimmen

schwamm

geschwommen


zwemmen
schweigen

schwieg

geschwiegen


zwijgenBijzondere regelmatige werkwoorden


Hebben we hier te maken met de beruchte "uitzonderingen"? Ja en nee! De uitgangen van deze werkwoorden zijn echt wel (behoorlijk) regelmatig, maar hun klinkers niet!!! Bij du, er/es/sie (en alle der/die/das-woorden) veranderen ze opeens. Onthoud: Dit komt alleen maar voor bij sterke werkwoorden met een a of e in de stam. En goed nieuws: dit komt alleen in de tegenwoordige tijd voor.


Voorbeelden
fahren

lesen

sprechenich

fahr

e

les

e

sprech

edu

fähr


st

lies


t

sprich


ster / sie / es

fähr


t

lies


t

sprich


twir

fahr


en

les


en

sprech


enihr

fahr


t

les


t

sprech


tsie / Sie

fahr


en

les


en

sprech


en

Zo werkt het:


Hoor je een lange e (bijv. bij lesen): dan wordt de e een lange "ie" bij du, er/es/sie.


Hoor je een korte e (bijv. bij sprechen): dan wordt de e een korte "i" bij du, er/es/sie.


Dit heet ook wel e/i(e)-Wechsel
Wederkerende werkwoorden


Sommige werkwoorden hebben altijd een "stukje" van de persoonsvorm bij zich: ik verheug me, jij verheugt je, hij verheugt zich, enz. Dat heb je in het Duits ook:


ich

freue

michdu

freust

dich

er / sie / es

freut

sich

wir

freuen

uns

ihr

freut

euch

sie / Sie

freuen

sich


Konjunktiv I en II

De aanvoegende wijs bij werkwoorden: in het Nederlands gebruik je daarvoor het hulpwerkwoord 'zouden', zoals in "Als ik hem was, zou ik dat zeker doen".

In het Duits gebruik je dan de Konjunktiv I, de Konjunktiv II en/of een speciale constructie met het hulpwerkwoord "werden".• zou zijn = wären

- Sie tun so, als wären Sie …

• zou hebben = hätten

- Er hätte gern ...

• zou kunnen = könnten

- Könnten Sie mal … ?

• zou moeten = müssten

- Wir müssten …

• zou weten = wüssten

- Wüsstet ihr …. ?

• zou willen = möchten

- Möchtest du …?Werkwoorden met een vaste naamval

   

2e naamval

beschuldigen - beschuldigen

sich bedienen - zich bedienen

sich bemächtigen - bemachtigen

sich erfreuen - genieten

verdächtigen - verdenken van

   

3e naamval

begegnen - ontmoeten

danken - (be)danken

dienen - dienen

drohen - dreigen

folgen - volgen

gefallen - bevallen

glauben - geloven

gleichen - lijken op

gratulieren - feliciteren

helfen - helpen

kondolieren - condoleren

sich nähern - naderen

nützen - baten

schaden - schaden

schmeicheln - vleien

(ver)trauen - vertrouwen

verdanken - te danken hebben aan

verhelfen - verhelpen

weichen - wijken

winken - wenken

   

bei- - bij-

entgegen- - tegen-

nach- - na-, naar-

wider- - tegen-

zu- - naar-

   

4e naamval

angehen - aangaan

bitten - verzoeken, vragen (wat je wilt hebben)

fragen - vragen (wat je wilt weten)

interessieren - interesseren

kosten - kosten

lehren - (iemand iets) leren


es gibt - er is/zijn