© 2016 - W. Bunnik

Spel (en/of extra oefenstof)


Antwoordformulier >>>


Formatief spel met summatieve mogelijkheden / Summatief spel met formatieve mogelijkheden


Gebruiksaanwijzing.


Hoe te gebruiken

Je bent niet afhankelijk van computers of van studieruimtes. Je kunt dit spel gewoon in de klas doen als de wifi goed genoeg is.

Het is de bedoeling deze site in combinatie met mobieltjes en/of tablets te gebruiken. In het meest ideale geval beschikken alle leerlingen over hetzelfde apparaat, dat mag een (windows-)laptopje, een tablet of een identieke smartphone zijn.


Alternatief

Als de wifi niet goed is, kun je het spel ook zonder apparatuur spelen.

Projecteer de oefeningen op het smart board, met of zonder timer. Alle leerlingen krijgen dan 2 minuten per oefening. Daarna meteen doorgaan naar de volgende oefening.


Hulpmiddelen

De leerlingen mogen alle hulpmiddelen gebruiken die hen ter beschikking staan.


Opbouw

De opbouw van deze site biedt zeer veel kansen tot differentiatie (formatief evalueren), zowel op klassen- als leerlingniveau. Meestal laat ik alle leerlingen van een bepaalde klas dezelfde 12 opdrachten maken, die schrijf ik dan op het bord:

11.A.1,

12.C.2,

5.B.3,

4.C.2,

1.A.3

Enz.


Tip: gebruik ClassroomScreen


Antwoorden

Boven elke reeks vragen staat een plaatje met de gewenste antwoorden. Het is een aanwijzing voor de leerlingen die niet weten wat zij op het antwoordformulier moeten invullen.


Afwijken

Soms kies ik ervoor bepaalde leerlingen een grammaticaal onderdeel nog eens opnieuw te laten maken, of heel erg goede leerlingen met moeilijker stof te confronteren. Het aantal opdrachten is altijd gelijk, zodat het te behalen aantal punten niet kan verschillen.

Ik kan ook voor elke leerling / groep leerlingen (van elk onderwijs type) een apart traject maken. Dit vergt wel behoorlijk wat administratie!

Boven elke reeks vragen staat een afbeelding waarin de antwoorden door elkaar gegooid zijn. Hier kan de leerling zien welk soort antwoord er verwacht wordt.OBIT (RTTI)

Onthouden, begrijpen, integreren, toepassen: als je alle opdrachten maakt dan zul je op den duur alle stadia doorlopen. Bij elke opdracht kun je ook zien in welke fase je je bevindt, in de O-, de B-, de I- of in de T-fase.


ERK

De diverse onderdelen van het ERK komen (geregeld) aan de orde op deze site.


ERK-niveau

De opdrachten zijn op A1- tot en met C1-niveau. Dat biedt veel kansen tot differentiatie: je zou voor elke leerling een aparte vragenreeks kunnen bedenken.


Lezen

Bij een heleboel opdrachten staan teksten die gelezen moeten worden en waar vragen over beantwoord moeten worden.


Luisteren

Je zou elk spel met een luisteroefening kunnen beginnen.


Schrijven

De antwoorden op alle vragen moeten op papier gezet worden. Alle opdrachten leveren 10 antwoorden op. Door te schrijven wordt het Duits beter geoefend dan wanneer er getypt wordt of er alleen maar met een letter geantwoord zou moeten worden.


Spreken

Soms zal een leerling de opdracht krijgen om een spreekbeurtje voor te bereiden. Dat kan natuurlijk ook met het mobieltje: van tevoren thuis opnemen is een mogelijkheid.Gamen om te leren

Waarom zou een leerling het leuk vinden Duitse grammatica- en Duitse idioomoefeningen te maken?

Het Arbeitsbuch van de meeste methodes krijgt niet voor elkaar wat met germatik.com zonder problemen lukt: de leerlingen maken de ene na de andere oefening en proberen deze zelfs foutloos te maken. Zomaar iets opschrijven zodat er iets staat en de leraar niet kan zeuren levert geen punten op, daar heb je dus niets aan.


Dat is het geheim van het succes van gamification: zorg dat de elementen van elk succesvol spel aanwezig zijn:


Frustratie

Kinderen zitten niet uren achter elkaar een spelletje te spelen omdat het leuk is. Herhaling is hier belangrijk: nog een keer proberen dat level uit te spelen! En als het dan weer niet lukt? Dan nog een keer en nog een keer!


Tijdsdruk

Als het deze les niet lukt, dan de volgende keer. Gelukkig ken je steeds meer regels uit je hoofd zodat je steeds minder hoeft op te zoeken, want je hebt maar 15 minuten en het zijn zoveel opdrachten …..


XP verdienen

Een ander beloningssysteem, waarbij leerlingen direct resultaat krijgen bij het nakijken van opdrachten, waarbij ze meteen aan het eind van de les zien hoe “de stand in de klas” is, wie de meeste punten heeft, wie de bonuspunten in de wacht heeft gesleept. Dat maakt het werken met germatik.com spannend.


Interactiviteit

En het allerbelangrijkst: de leraar zegt dat je je geliefde mobiel moet gebruiken bij het maken van de opdrachten. Dankzij je mobiel kun je vooruit werken, sneller klaar zijn, de winnaar van je klas worden! Dat maakt germatik.com super activerend.


Bijhouden van behaalde punten

Na … minuten moeten de leerlingen klaar zijn met de opdrachten die op het bord geschreven zijn (15 minuten voor het einde van de les). Alles wat niet af is, levert geen punten op. De leerlingen geven vervolgens hun buurman (m/v) hun blaadje. Deze moet de antwoorden nakijken.

Deze antwoorden worden op het white board geprojecteerd en besproken. Als alle antwoorden besproken zijn, worden daar de verdiende bonuspunten bij opgeteld. Vervolgens lees ik alle namen voor en de leerlingen die nagekeken hebben vertellen hoeveel punten hun kandidaat verdiend heeft. Soms laat ik de leerlingen de antwoordformulieren teruggeven aan hun partner, deze moet dan zelf controleren of alle klopt en vervolgens het formulier persoonlijk aan mij overhandigen.


Wordt hierbij fraude gepleegd, zijn beiden al hun punten kwijt.


Opdrachten >>>

Antwoorden >>>

Antwoordformulier >>>
Elk spel heeft ze: bonuspunten

Behalve dat ze voor elk goede antwoord een punt krijgt (zie antwoordmodel) zijn er nog een aantal andere dingen die hun puntentotaal kunnen verhogen:

1. een extra opdracht die een leerling alleen mag maken, als hij/zij de andere opdrachten af heeft, levert bonuspunten op;

2. elke huiswerkopdracht die voor 60% of meer goed gemaakt is, levert 5 extra punten op;

3. elke 10 voor een overhoring levert 10 extra bonuspunten op;

4. het cijfer voor een gemaakt proefwerk levert ook punten op, heeft de leerling bijvoorbeeld een 8,9 gehaald, krijg deze 89 bonuspunten, een 3,4 levert maar 34 punten op;

5. de maker van deze site heeft expres een grammaticale of idiomatische fout gemaakt, degene die de fout ontdekt krijgt 10 bonuspunten;

6. Heeft de leerling een enorm goed antwoord verzonnen of een totaal onverwachte verbetering van het antwoordmodel weten te bedenken: 5 tot 50 bonuspunten;

7. enz. enz.Iedere leraar mag met zijn eigen klassen eigen spelregels verzinnen (zijn ze erg goed/leuk, stuur dan een mailtje naar rwoord@gmail.com, dan verschijnen ze binnenkort ook op deze site).

Ook als je ideeën voor nieuwe vragen hebt, mag je contact met mij opnemen.


Helemaal opnieuw beginnen


Probeert een leerling op welke manier dan ook zijn puntentotaal of die van een andere leerling op illegale wijze te verbeteren en wordt hij daarbij betrapt, dan moet hij weer helemaal van voren af aan beginnen, dan is hij al zijn punten kwijt (en degene die hij probeerde te matsen óók)!

Samenwerken of onderling taken verdelen betekent ook dat de leerlingen die dat doen / gedaan hebben, alle punten kwijt zijn.

Voortijdig de antwoorden controleren is ook erg slecht voor het puntenaantal.


Je zou aan de puntenstand dus ook een cijfer kunnen plakken (summatief evalueren), als extra stimulans, want dat leerlingen alles doen voor een goed resultaat/cijfer is van alle tijden.W. Bunnik*  RTTI = Reproductie, Toepassen in een bekende situatie, Toepassen in een nieuwe situatie en Inzicht.© 2018 - W.Bunnik


P.s. W. Bunnik is mijn “internetnaam”.

Herlezen

GERMATIK LESEN HÖREN SCHREIBEN SPRECHEN 1 SPRECHEN 2 WERKZEUG